Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“