Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Planuojami kvietimai teikti paraiškas

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2022 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSVPS priemonės/veiklos srities kodasBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2022 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 480Kvietimo pradžios dataKvietimo pabaigos data
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtraLEADER-19.2-61 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtotiLEADER-19.2-6.4877 05775 00050/702022-04-012022-05-20
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėtiLEADER-19.2-6.2361 35150 00050/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)LEADER-19.2-6207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)LEADER-19.2-6.4207 59669 19950/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtąLEADER-19.2-4143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtraiLEADER-19.2-4.2143 58075 00050/70/
80/95
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-2117 49860 00080
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-1120 00060 00095
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-5454 398100 00080/952022-04-01 2022-05-20
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseLEADER-19.2-7515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąLEADER-19.2-7.2515 727200 000802022-04-012022-05-20
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimasLEADER-19.2-SAVA-6167 84514 99580/95
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimasLEADER-19.2-SAVA-39 4999 499100
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2022-01-05

Informacija apie planuojamus kvietimus skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos