Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Galiojantys kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu galiojančių kvietimų teikti paraiškas nėra. Planuojamų kvietimų teikti paraiškas grafikas skelbiamas čia.

Planuojami kvietimai teikti paraiškas

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2022 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSVPS priemonės/veiklos srities kodasBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2022 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 480Kvietimo pradžios dataKvietimo pabaigos data
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtraLEADER-19.2-61 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtotiLEADER-19.2-6.4877 05775 00050/702022-04-012022-05-20
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėtiLEADER-19.2-6.2361 35150 00050/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)LEADER-19.2-6207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)LEADER-19.2-6.4207 59669 19950/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtąLEADER-19.2-4143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtraiLEADER-19.2-4.2143 58075 00050/70/
80/95
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-2117 49860 00080
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-1120 00060 00095
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-5454 398100 00080/952022-04-01 2022-05-20
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseLEADER-19.2-7515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąLEADER-19.2-7.2515 727200 000802022-04-012022-05-20
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimasLEADER-19.2-SAVA-6167 84514 99580/95
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimasLEADER-19.2-SAVA-39 4999 499100
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2022-01-05

Informacija apie planuojamus kvietimus skelbiama skyriuje „Naujienos“

Naujienos