Kvietimų grafikas

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2017 - 2021 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas1 936 6362017 m.2018 m.2019 m. 2020 m.2021 m.2022 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra1 035 419
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti785 94875 00050/70Nr. 2Nr. 7Nr.13Nr.2101-17/02-28
05-02/06-17
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti249 47150 00050/70Nr. 5
Nr. 9
Nr.14Nr.19
Nr.22
01-17/02-28
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai143 58075 00050/70/
80/95
Nr.17
Nr.18
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra117 49860 00080Nr. 4
Nr.10
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra120 00060 00095Nr. 4
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra520 139100 00080/95Nr. 5Nr.11Nr.16
Nr.20
Nr.2405-02/06-17
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas588 313
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse410 969
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą410 969200 00080Nr. 1Nr. 305-02/06-17
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas167 84514 99580/95Nr. 1Nr. 8Nr.12Nr.23
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas9 4999 499100Nr. 1Nr. 6Nr.15
Iš viso:2 524 949

Paskutinio atnaujinimo data 2021-11-24