Kvietimų grafikas

PLANUOJAMAS PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS PRIĖMIMO GRAFIKAS 2022 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSVPS priemonės/veiklos srities kodasBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2022 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 480Kvietimo pradžios dataKvietimo pabaigos data
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtraLEADER-19.2-61 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtotiLEADER-19.2-6.4877 05775 00050/702022-04-012022-05-20
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėtiLEADER-19.2-6.2361 35150 00050/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)LEADER-19.2-6207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)LEADER-19.2-6.4207 59669 19950/702022-01-172022-02-28
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtąLEADER-19.2-4143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtraiLEADER-19.2-4.2143 58075 00050/70/
80/95
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-2117 49860 00080
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-1120 00060 00095
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtraLEADER-19.2-SAVA-5454 398100 00080/952022-04-01 2022-05-20
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėseLEADER-19.2-7515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrąLEADER-19.2-7.2515 727200 000802022-04-012022-05-20
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimasLEADER-19.2-SAVA-6167 84514 99580/95
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimasLEADER-19.2-SAVA-39 4999 499100
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2022-03-18

PARAIŠKŲ PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO 2016 – 2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PRIEMONES IR VEIKLOS SRITIS KVIETIMAI 2017 – 2022 M.

PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYSBendra suma, EurMaks. parama projektui, EurParama proc.Kvietimai 2017 - 2021 m.
I prioritetas. Socialinės ir ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimas2 281 4802017 m.2018 m.2019 m. 2020 m.2021 m.2022 m.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra1 238 408
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti877 05775 00050/70Nr. 2Nr. 7Nr.13Nr.21
Veiklos sritis: Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti361 35150 00050/70Nr. 5
Nr. 9
Nr.14Nr.19
Nr.22
Nr.26
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra (EURI)207 596
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI)207 59669 19950/70Nr.25
Priemonė: Investicijos į materialųjį turtą143 580
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai143 58075 00050/70/
80/95
Nr.17
Nr.18
Priemonė: Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra117 49860 00080Nr. 4
Nr.10
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra120 00060 00095Nr. 4
Priemonė: NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra454 398100 00080/95Nr. 5Nr.11Nr.16
Nr.20
Nr.24
II prioritetas. Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas693 071
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse515 727
Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą515 727200 00080Nr. 1Nr. 3
Priemonė: Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas167 84514 99580/95Nr. 1Nr. 8Nr.12Nr.23
Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas9 4999 499100Nr. 1Nr. 6Nr.15
Iš viso:2 974 551

Paskutinio atnaujinimo data 2022-03-18