Dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal „Panevėžio rajono vietos plėtros strategiją 2007-2013 m.“

Dėl užbaigtų vietos projektų, įgyvendintų pagal „Panevėžio rajono vietos plėtros strategiją 2007-2013 m.“

  • 2017-05-04
Panevėžio rajono vietos veiklos grupė yra atsakinga už „Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos 2007 – 2013 m.“ vykdymo laikotarpiu įgyvendintų vietos projektų stebėseną kontrolės laikotarpiu. Projekto kontrolės laikotarpis – 5 m. po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo. Primename, kad vietos projektų vykdytojai, gavę paramą ir įgyvendinę projektus pagal „Panevėžio rajono vietos plėtros strategijos 2007 – […]
Skaityti Daugiau
 

Galimai neteisėtų sąlygų paramai gauti požymiai

  • 2017-05-04
Projektų vykdytojai, teikdami paraiškas gauti paramą ir įgyvendindami projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, turėtų atkreipti dėmesį į požymius dėl galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Ir pareiškėjai, ir paramos gavėjai turėtų vengti rizikos dėl galimo neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimo. Siekiant, kad tokios sąlygos būtų vienodai suprantamos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio […]
Skaityti Daugiau
 

Darbą pradėjo nauja jaunimo reikalų koordinatorė

  • 2017-05-04
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti 28 metų Sandra Budreikienė, iki šiol dirbusi Ramygalos Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja. S. Budreikienė turi aukštąjį išsilavinimą – yra baigusi Lietuvos edukologijos universitete socialinę pedagogiką (bakalauras) ir Mykolo Romerio universitete administracinę teisę (magistras). Jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

  • 2017-05-04
2017 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. šaukiamas Panevėžiio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Panevėžio mokslo ir technologijų parko (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys) konferencijų salėje, II a. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ 1. Svečių pasisakymai. 2. Dėl Panevėžio rajono vietos veiklos grupės 2016 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 3. Dėl Panevėžio […]
Skaityti Daugiau
 

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

  • 2017-05-04
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 36 (iš 48) VVG nariai – visų trijų sektorių (vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės) atstovai. Susirinkimui pirmininkavo ilgametis VVG narys, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, einantis pirmininko pavaduotojo pareigas. Pagal susirinkimo darbotvarkę buvo patvirtinta 2016 m. VVG veiklos ataskaita, svarstyta Panevėžio rajono 2016 […]
Skaityti Daugiau
 

Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

  • 2017-05-02
Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2017 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą. Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; 2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ veiklą; 3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas; 4. gerinti informacinę sklaidą […]
Skaityti Daugiau
 

Pirkimus vykdyti bus paprasčiau

  • 2017-05-02
Kovo 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (Pirkimo taisyklės), kuriose nustatytos svarbios naujovės.   Apklausų vykdyti nebereikės! Pirkimo taisyklių naujovė – jos bus taikomos tik […]
Skaityti Daugiau
 
Sausio 24-30 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis

Sausio 24-30 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis

  • 2017-01-24
2017 m. sausio 24 – 30 d. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės virtualus valdybos posėdis. Balsavimas darbotvarkės klausimais vyksta iki 2017 m. sausio 30 d. 10.00 val. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo. Primename, kad valdybos nariai yra įsipareigoję tinkamai derinti viešuosius ir privačius interesus, t. y. Lietuvos […]
Skaityti Daugiau