VVG nariai

PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI

Eil. Nr. NarysAtstovaujantis asmuoPilietinė
visuomenė
VerslasVietos
valdžia
1.Eugenijus Lunskis-
2.Marijona Povilonienė-
3.Virginija Petrauskienė-
4.Antanas Pocius-
5.Dalius Dirsė-
6.Daiva Adamkevičienė-
7.Asta Sakalauskienė-
8.Kazimieras Binkis-
9.Vygantas Keturakis-
10.Renata Kopūstienė-
11.Virginijus Šležas-
12.Milda Tamokaitienė-
13.Panevėžio rajono savivaldybėEugenijus Lunskis, jam nesant – Antanas Pocius
14.Daiva Adašiūnienė-
15.Egidijus Kavaliauskas-
16.Gintaras Raškauskas-
17.Valdas Vaičiulis-
18.Audrius Zalatoris-
19.Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenėVilma Fedaravičienė
20.Bernatonių bendruomenėVaidas Virbalas
21.Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“ Kęstutis Simonavičius
22.Naujamiesčio piliečių draugijaSaulius Valčiukas
23.Panevėžio rajono Uliūnų kaimo bendruomenėMargarita Jarašūnienė
24.Trakiškio gyventojų bendruomenėJolanta Silgienė
25.Miežiškių gyventojų bendruomenėJurga Švagždienė
26.Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“Odeta Baltramiejūnienė
27.Panevėžio rajono bendruomenės centras „Bitė“Jurgita Pociuvienė
28.Nevėžio gyventojų bendruomenėVirgilijus Buzas
29.Ramygalos miesto – Garuckų kaimo bendruomenėRasa Marozienė
30.Gyventojų bendruomenė „Piniava“Agnė Šablinskienė
31.Uždaroji akcinė bendrovė Dembavos medelynasGytis Kuliešius
32.Dainos Dambrauskienės įmonė Daina Dambrauskienė
33.Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubasJonas Adomavičius
34.Mikas Pačekajus-
35.UAB „Mototecha“Kristina Juškienė
36.Donatas Tumas-
37.VšĮ Gerų naujienų televizijaRūta Karčiauskienė
38.Viešoji įstaiga „Route-4“Erika Grigorjevaitė
39.Šilų bendruomenėRasa Panavienė
40.Gyventojų bendruomenė „Naujasis Velžys“Birutė Kronienė
41.Ramygalos bendruomenės centrasZigmas Bezoraitis
42.Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja-
43.UAB „Verslo kodas“Akvilė Žiaunienė
44.Raguvos bendruomenėLiubovė Kepalinskienė
45.Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenėBirutė Bronislava Grabauskienė
46.Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“Elena Stanienė
47.Ina Kulikauskienė-
48.Sandra Budreikienė-
49.Donata Jesiūnienė-
50.Antanas Kaminskas-
51.Karolina Raziūnienė-
52.Lina Petrikonienė-
53.Deimantė Zinkevičė-
54.Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenėAndrius Skauda
55.UAB "Mechaninis apdirbimas"Deividas Markevičius
Iš viso:261217

PRIĖMIMO Į VVG TVARKA:

Priėmimo į VVG tvarka: asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai (pilnamečiai) asmenys, sumokėję stojamąjį įnašą ir priimti į narius visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
Juridinis asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti pirmininkui arba valdybai prašymą bei sprendimą, kuriame nutarta stoti į asociaciją ir paskirti atstovaujantįjį asmenį dalyvauti asociacijos veikloje.
Fizinis (pilnametis) asmuo, norintis įstoti į asociaciją, privalo pateikti prašymą pirmininkui arba valdybai.

Prašymas priimti į VVG narius:
juridiniams asmenims;
fiziniams asmenims.

2015-06-29 visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. 20150629T patvirtintas stojamojo įnašo dydis ir metinis nario mokestis:
VVG nario stojamojo įnašo dydis – 10 Eur;
metinis VVG nario mokestis – 5 Eur.