Projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ informacinis renginys