NUOTOLINIS SEMINARAS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRITAIKYMAS VVG VEIKLOJE“