ŠAUKIAMAS NUOTOLINIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDIS