Pasirašytos pirmosios vietos projektų paramos sutartys