Kvietimai teikti paraiškas (verslo plėtrai, infrastruktūrai, bendruomeniniam verslui)