Šaukiamas VVG valdybos posėdis sprendimus priimant rašytinės procedūros būdu